DRUGA RADIONICA SWOT ANALIZE PODRUČJA LAG-a PETROVA GORA

topusko
27 Feb2016.

Predstavnici LAG-a Petrova gora organizirali su 26 veljače 2016. godine drugu radionicu s ciljem izrade SWOT analize područja LAG-a na kojoj je nazočnim predstavnicima gospodarstvenika, civilnog sektora i jedinica lokalne samouprave predstavljen rezultat prve radionice na izradi SWOT analize.

Nazočni su sudionici predstavnicima LAG-a i konzultanata koji rade na izradi lokalne razvojne strategije dali svoje vidjenje dobivenih rezultata te sugestije koje će biti uključene u konačni rezultat SWOT analize koja čini jedan od temelja na kojima se bazira izrada lokalne razvojne strategije područja LAG-a.

topusko
topusko


KOMENTARI