JAVNI POZIV za odabir VANJSKOG IZVOĐAČA ZA PROVEDBU EDUKACIJSKIH RADIONICA

29 Dec2014.

Projekt je odobren od strane Ministarstva socijalne politike i mladih


LAG PETROVA GORA


objavljuje

JAVNI POZIV
za odabir
VANJSKOG IZVOĐAČA ZA PROVEDBU EDUKACIJSKIH RADIONICA

po projektu „Investicija za budućnost“ financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih
za sljedeće usluge:
1) Provedba edukacijskog ciklusa u trajanju od 96 nastavnih sati sa tematikom: Izrada projekata za natječaje za sredstva iz fondova EU.
2) Provedba edukacijskog ciklusa u trajanju od 48 nastavnih sati sa tematikom: Izrada poslovnih planova.

JAVNI POZIV OTVOREN JE OD 5.12.2014. DO 12.12.2014.
Pozivamo zainteresirane subjekte da objedinjenu ponudu za usluge specificirane ovim javnim pozivom osobno dostave u ured Lag-a Petrova gora ili istu dostave poštom do datuma naznačenog u ovom javnom pozivu na adresu:  Lag Petrova gora, Kralja Petra Svačića 4, 44410 Vrginmost.
Za dodatne informacije moguće se obratiti direktno LAG-u Petrova gora, radnim danima od 10:00-13:00 h ili telefonom 044/ 881 539.
U Vrginmostu,  5.12.2014.  
Voditeljica ureda Lag-a  i Voditeljica Projekta
Ljubica Šolić


KOMENTARI