Pitanja i odgovori

Pitanja možete postavljati na ovu email adresu (možete i kliknuti na poveznicu u nastavku) - mailto:pitanja.lpg@gmail.com
Za prikaz odgovora na postavljena pitanja kliknite na tekst označen drugom bojom


Natječaji do 15.000 eura

Molio bih više informacija u vezi natječaja do 15 tisuća eura, uvjetima potrebnoj ekonomskoj veličini gospodarstva i sl.

Odgovor:

Natječaj je otvoren od 26.02.2018. godine . Prijave se podnose od 16.03. 2018. godine do 16.04. 2018.
Potrebna ekonomska veličina da bi korisnik bio prihvatljiv je od 2.000 eura do 7.999 eura.
Sve ostale informacije( tekst Natječaja, obrasci i prilozi natječaja ) objavljeni su na web stranici LAG-a "Petrova Gora" na ovoj poveznici;
http://www.lag-petrova-gora.hr/razvoj_i_unapredjenje_poslovanja_malih_poljoprivrednika.html


Pitanja vezano za mjeru 6.3.1.

1. Pitanje vezano uz kriterij odabira broj 4.
Ulaganje se odnosi na prioritetne sektore ( minimalno 50% ulaganja ):
Poslovnim planom smo predvidjeli podizanje trajnog nasada lješnjaka što podrazumijeva aktivnosti kupnje zemljišta, sadnica, te ogradu oko nasada za zaštitu od divljači. Ulaze li aktivnosti kupnje zemljišta i ograde u minimalni postotak ulaganja od 50 % da bi se dobio maksimalan broj bodova pod navedenom kriteriju?

Također projektom je predviđena kupnja ovaca koje će se koristiti za rasplod, tj. uzgoj janjaca radi daljnje prodaje. Ovce će biti mliječne, međutim njihova namjena nije proizvodnja mlijeka već podizanje janjaca za daljnju prodaju. Znači li to da se za navedeno primjenjuje bodovanje gdje je navedeno " uzgoj janjadi radi mesa" gdje se ostvaruje 8 bodova?

Zanima nas na koji način će se u ovom slučaju ići bodovanje s obzirom da se po prvoj aktivnosti ostvaruje 10 bodova a po drugoj 8. Da li je to onda na kraju 9 bodova?

Odgovor:

Prema PRILOGU br. 6;
Korisnik u obrascu Zahtjevu za potporu ( Obrazac A ) opisuje na koji način 50% prihvatljivog ulaganja se odnosi na prioritetni sektor , te će u POSLOVNOM PLANU u kartici Akcijski i financijski plan crvenom bojom teksta označiti ulaganja koja se odnose na prioritetni sektor. U pomoćnoj tablici prikazat će troškove onih aktivnosti koje se odnose na prioritetne sektore te izračun postotka u odnosu na iznos potpore
Da bi ste ostvarili bodove po ovom kriteriju odabira minimalno 50% prihvatljivog ulaganja se mora odnositi na prioritetni sektor.
Podizanje trajnog nasada voćnjaka ulazi u prioritetni sektor voća . Kod podnošenja zahtjeva za isplatu II rate taj voćnjak mora biti upisan u Agronet i Upisnik gospodarstva koje je podnijelo zahtjev za potporu.
Nije moguće ostvariti bodove po sektoru voćarstva i po sektoru stočarstva.


2. Pitanje vezano uz kriterij odabira broj 7. Ciljevi ulaganja:
Poslovnim planom smo predvidjeli podizanje trajnog nasada lješnjaka što podrazumijeva aktivnosti kupnje zemljišta, sadnica, te ogradu oko nasada za zaštitu od divljači.
Ulaze li aktivnosti kupnje zemljišta i ograde u postotak 70 % prihvatljivog iznosa potpore se odnosi na povećanje ekonomske vrijednosti gospodarstva. Uzmimo za primjer da je zemljište 40 000 kn, sadnice 30 000 kn te ograda 20 000 kn, ukupno je to 90 000 što je preko 70 % prihvatljivog iznosa ulaganje koje se odnosi na povećanje ekonomske veličine.
Da li s obzirom na prethodno navedeno imamo pravo na max. broj bodova 10?

Odgovor:

Podizanje trajnog nasada i /ili kupnja stoke se odnosi na povećanje ekonomske vrijednosti gospodarstva. U izračunu FADN kalkulatora unijeti predviđene površine te će se iskazati povećanje ekonomske vrijednosti u odnosu na početnu.
Prema Prilogu 6 Natječaja
Povećanje ekonomske vrijednosti gospodarstva ( minimalno 70% prihvatljivog iznosa potpore se odnosi na povećanje ekonomske vrijednosti gospodarstva )


3. S obzirom da je najava natječaja 6.3.1. od strane Agencije za plaćanje predviđena za šesti mjesec 2018 godine ako se prijavimo na natječaj od LAG-a imamo li se pravo prijaviti i na natječaj od strane Agencije?
Naravno, ne mislimo dobiti sredstva od na oba natječaja što je nemoguće, već se pitanje odnosi samo na formalnu prijavu, kasnije bi se od jednog odustalo.

Odgovor:

Pod točkom 2.1 Natječaja u Napomeni stoji :
Napomena: Nositelji projekta koji su u postupku dodjele sredstava u sklopu nacionalnog natječaja za tip operacije 6.3.1. ne mogu istovremeno biti u postupku odabira projekata temeljem ovog Natječaja.
Isto se odnosi i na obrnuti poredak Nositelj projektne prijave koji je u postupku odabira/dodijele na LAG Natječaju , nije prihvatljiv na nacionalnom Natječaju.


4. Pod kriterij odabira Status zaposlenja korisnika nije jasno navedeno koliko bodova ostvaraju oni nositelji poljoprivrednog gospodarstva koji su neprekidno nezaposleni manje od 3 godine. Naime, ja ...(podaci poznati u redakciji) sam nositelj poljoprivrednog gospodarstva od 2003. godine, u periodu do danas sam bila samo sezonski zaposlena po nekoliko mjeseci, a zadnje dvije godine sam na zavodu za zapošljavanje o čemu i imam potvrdu HZZ-a. Od trenutka upisa u upisnik (2003. godine) kada bi zbrajali sve periode koje sam bila nezaposlena to je duže od tri godine. Da li je onda to dovoljan razlog za dobivanje maksimalnog broja bodova po navedenom kriteriju?

Odgovor:

Odgovor na Vaše pitanje nalazi se u Prilogu br. 6 Natječaja – tumačenje kriterija odabira, a glasi :
Zaposleni po osnovi sektora ulaganja;
Oni  nositelji projektne prijave  koji su:
- zaposleni ( ugovor o radu i potvrda s HZMO )  po osnovi poljoprivredne proizvodnje
-  oni koji su NEZAPOSLENI  ( nisu u radnom odnosu) ukupno  duže od 3 godine od datuma upisa u Upisnik , mogu ostvariti  10 bodova po ovom kriteriju.
Dokumentacija kojom se dokazuje:  Ugovor o radu, potvrda /HZMO/ HZZZ

Srdačan pozdrav, 
Ljubica šolić, voditeljica ureda LAG-a "Petrova Gora"

5. Da li je moguće da se radionica za mjeru 6.3.1 održi vikendom?

Odgovor:

Nije moguće održati radionicu vikendom. Plan održavanja radionica objavljen je uz Natječaj.