LAG-a „Petrova Gora“ VAS POZIVA NA RADIONICU DOM KULTURE – OPĆINA VOJNIĆ, 06.12.2017. godine s početkom u 16:00 sati
„NEPOLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA“ PREDSTAVLJANJE Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Potpora se dodjeljuje za razvoj i konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava i sprečavanje trendova depopulacije ruralnih područja i pada gospodarskih aktivnosti. Kako bi se potakao ostanak mladih u ruralnim područjima odnosno njihov povratak iz gradova, nužno je osigurati primjerene životne i radne uvjete.

Jedan od važnijih ciljeva ove mjere je omogućiti zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja kroz diversifikaciju poljoprivredne proizvodnje čime se poljoprivrednim gospodarstvima pruža mogućnost daljnjeg razvoja i otvara mogućnost novog zapošljavanja.

„Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom području“ odnosi se na sljedeće sektore.
a. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
b. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima
c. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta,
d. sektor turizma u ruralnom području
Veselimo se vašem dolasku!