05 Dec2014.

Prvi evropski ruralni start-up program (FERSP) je počeo s radom u svibnju 2014. kako bi  ojačali ruralno gospodarstvo kroz harmoničnu primjenu privatnih i  javnih financijskih instrumenata. FERSP je takođe nezvanična (neformalna) mreža ("stakeholders")  koji dijele isti pogled da bi ruralni razvoj mogao biti bolje predstavljen i više zastupljen u razgovorima vezanih za tu temu.

Prva inicijativa FERSP-a je pokrenuta u lipnju  2014. sa ciljem da se procijeni posvećenost zemalja članica u smislu njihove uloge i kakve planove financiranja imaju za ruralni razvoj za "2014 - 2020" program ruralnog razvoja.

Početni sastanak FERSP-ove inicijative održan je 02.12. 2014 u Briselu, u prostorijama Evropskog Parlamenta.

Okrugli stol na temu "Inovativni ruralni razvoj u Evropskoj uniji: kako oni doprinose postizanju EU2020 ciljeva", okupio je predstavnike većine zemalja EU, također i predstavnike Republike Hrvatske. Lag Petrova Gora imao je predstavnika, na ovom nadasve korisnom skupu.

Na okruglom stolu istaknuta je generalna potreba razvijanja ruralne sredine i povećanjem komunikacije i međusektorske suradnje.  O problemima koji se javljaju u razvoju, nedostatak infrastrukture, brzog interneta, ljudskih resursa i mogućnostima za njihovo prevazilaženje.

Pričalo se i o problemu mentaliteta ljudi u ruralnim sredinama, potrebi za stvaranjem dobrih primjera (uspješnih ljudi) koje će ostali pratiti i koji će inspirirati  druge, stvarnoj potrebi ljudi koji ce biti neka vrsta učitelja, lidera koji ce širiti znanje dalje. Također se raspravljalo o načinima kako spriječiti  migraciju ljudi iz sela u gradove pošto sela izumiru, a sve su nam potrebnija.

Problemi sa kojima se suočava EU mogu se preslikati i na naše područje, nove spoznaje u metodama koje koristi EU kako bi zadržala ljude na selu, te kako bi mlade ljude vratila na selo bit će od velike koristi u razvoju našeg ruralnog područja.