Ova karta izrađena je u openstreetmap programu. Na original stranici kartu možete smanjivati i povećavati, te se kretati povlačenjem. Najbolja rezolucija gdje se vide i nazivi objekata je jedan ili dva plus klika, ovisno o veličini vašeg monitora. Klikom na ovaj link - OpenStreetMap ili na sliku karte gore možete vidjeti još detaljniji pregled karte. Možete pretraživati upisivanjem adrese, npr. Petrova Gora Croatia ili Vojnić Croatia, Topusko Croatia itd. Nakon toga možete kliknuti na meni s lijeve strane gdje vam se nudi nekoliko opcija, ovisno o dosada upisanim podacima za pojedino mjesto.


KOMENTARI