NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.3.1. “Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednika“ / (objava 21.06.2022.)

Lokalna akcijska grupa Petrova Gora objavljuje dana 21.06.2022. godine sedmi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Petrova Gora 2014.-2020. za provedbu TO 1.3.1. “Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednika“, koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 3.385.358,52 HRK . Visina javne potpore po projektu iznosi 112.734,00 HRK (15.000,00 EUR).

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ((obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) ), obrt, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela), zadruga sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Petrova Gora koji obuhvaća područje općina: Barilović, Krnjak, Vojnić, Gvozd i Topusko.

PISANI UPITI:

Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja.lpg@gmail.com u razdoblju od 21. lipnja do 07. srpnja 2022. godine.

Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.lag-petrova-gora.hr .

Stručna služba LAG-a Petrova Gora će za sve potencijalne prijavitelje održati dvije informativne radionice u obliku individualnog savjetovanja:

1. radionica - 27.06.2022. od 09:00 do 12:00 sati , prostorije LAG-a Petrova Gora , Vrginmost . 

2. radionica - 28.06.2022. od 12:00 do 15:00 sati , prostorije LAG-a Petrova Gora , Vrginmost . 

Na stranici LAG možete pronaći kratku prezentaciju sa najvažnijim podacima o LAG natječaju.

U slučaju bilo kakve promjene u vezi informativnih radionica i njihovih održavanja bit će naknadno objavljene na web stranici LAG-a.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA : 08.07.2022 -  08.08.2022. godine .

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku :

OBRASCI

PRILOZI