O NAMA UKRATKO

Lokalna akcijska grupa Petrova Gora je osnovana 17.03.2010. s ciljem sudjelovanja u poticanju ruralnog i regionalnog razvitka, te radi provedbe programa i projekata koji doprinose održivom i ruralnom razvoju.

Lag Petrova Gora nalazi se u središnjoj hrvatskoj i obuhvaća općine Barilović, Krnjak i Vojnić, koje administrativno pripadaju Karlovačkoj županiji te općine Gvozd i Topusko, koje administrativno pripadaju Sisačko–moslovačkoj županiji. Područje Lag-a Petrova Gora prostire se na 938,77 km2 , što predstavlja 14,6% teritorija Karlovačke županije i 9,2 % Sisačko – moslovačke županije. Stanovništvo Lag-a živi u 155 naselja u 5 općina.

Osobitost Lag-a je visoko vrijedna biološka raznolikost i prirodna baština čiji su dijelovi radi svog međunarodnog značaja uvršteni u međunarodnu mrežu prirodne baštine NATURA 2000.

Daljnju zemljopisnu specifičnost ovog prostora karakterizira Petrova Gora s najvišim vrhom Petrovcem na 512 mnv, brdovitost terena, krško podzemlje s velikim špiljskim sustavima i krške rijeke, termalni izvori vode.

Bogatstvo prirodne i kulturne baštine područja Lag-a koji se rasprostire na mikroregiji Kordun, koja predstavlja prije svega etnokulturnu regiju, predstavlja naš temeljni resurs za razvoj.

- Predsjednik Lag-a Petrova Gora: načelnik Općine Vojnić Nebojša Andrić
- Zamjenik predsjednika: Perica Matijević
- Administrativni suradnik: Milana Ostojić - 0956195355
- Voditelj ureda: Sanela Klasan - 0956195356