Stanovništvo

Općina Krnjak većim je dijelom smještena uz cestu Karlovac-Slunj. Prema popisu stanovništva iz 2011.godine općina ima 1985 stanovnika,1362 ili 68,81 % Srba,579 ili 29,17 % Hrvata i 44 ili 2,02 % ostalih. Središte općine koja je u sastavu Karlovačke županije istoimeno je naselje Krnjak.

Predmetno područje općine Krnjak određeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 10/97.) kojim su u članku 9. u okvirima Karlovačke županije određeni gradovi i općine, uključivo naselja u njihovom sastavu.

Područna naselja općine čine: Bijeli Klanac, Brebornica, Budačka Rijeka, Burić Selo, Čatrnja, Donji Budački,Dugi Dol, Dvorište, Gornji Budački, Gornji Skrad, Grabovac Krnjački, Grabovac Vojnički, Hrvatsko Žarište, Jasnić Brdo, Keserov Potok, Krnjak, Mala Crkvina, Mlakovac, Pavković Selo, Perići, Podgorje Krnjačko, Poljana Vojnička, Ponorac,Rastovac Budački, Suhodol Budački, Trupinjak, Velika Crkvina, Vojnović Brdo, Zagorje i Zimić.

Prema Prostornom planu Karlovačke županije površina Općine Krnjak iznosi 115 km2.

Ukupna obuhvaćena površina općine Krnjak iznosi 111,98 km2 (11.198 ha).

Navedena površina iskazana je u publikaciji Državne geodetske uprave, izrađene po Zavodu za fotogrametriju d.d. Zagreb u travnju 1997. godine (Publikacija: Površine županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj).